Szkoła z pomysłem

3.png
Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
4.jpg
Projekt "Karta szkolna"
5.png
6.jpg
7.jpg
8.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych

Wydawanie duplikatów świadectw , dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania .

 

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010r. Nr 97 poz.624 z późn .zmianami).

 

Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu :

26 zł,- duplikat świadectwa

  9 zł,- duplikat legitymacji szkolnej.

 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy :

BS O/Nysa  22 8872 1026 0031 5008 2000 0050

 

Wnioski o wydanie duplikatu dokumentu można przesłać na adres :

Zespół Szkół  ul. Kolonia Kaszubska 2   48-340 Głuchołazy 

lub złożyć w sekretariacie szkoły.