Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami

 

 

Plan zebrań

klasowych

 

 

 

 

 

1. Informacyjne

15.09.2022

wychowawcy,

2. Informacyjne

- informacyjne 4TIH-konsultacje

-informacyjne

 

10.11.2022- 4TIH

15. 12. 2021

 

wychowawcy

3. Konsultacje/wywiadówka

26.01.2023

 

4. Informacyjne klasy 4TIH-pozostałe klasy -konsultacje

16. 03. 2023

 

6. Informacyjne

18. 05. 2023