Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami

 

 

Plan zebrań

klasowych

 

 

 

 

 

1. Informacyjne

15.09.2021

wychowawcy,

2. Informacyjne

- informacyjne 4TIH-konsultacje

-informacyjne

 

10.11.2021- 4TIH

16. 12. 2021

 

wychowawcy

3. Konsultacje

27.01.2022

 

4. Informacyjne klasy 4TIH-pozostałe klasy -konsultacje

17. 03. 2022

 

6. Informacyjne

19. 05. 2022