Kadra szkoły

Dyrektor mgr Marzena Grubiak
Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Marta Śnieżek

Język polski
mgr Magdalena Nogaj
mgr Małgorzata Nastasowska

Język angielski
mgr Jacek Marcinkowski
mgr Małgorzata Nastasowska

Język niemiecki
mgr Monika Kubowicz

Historia
mgr Małgorzata Nastasowska

Historia i społeczeństwo
mgr Bogusław Grubiak

Geografia
mgr Elżbieta Beska

Biologia
mgr Marta Śnieżek

Chemia
mgr Marta Śnieżek

Matematyka
mgr Aleksandra Brych

Fizyka
mgr Agnieszka Sadlej

Wychowanie fizyczne
mgr Marzena Grubiak
mgr Damian Jaworski

EDB i BHP
mgr Bogusław Grubiak

Przedmioty informatyczne
mgr Agnieszka Sadlej
mgr Joanna Barczewska
mgr Piotr Gach
mgr Ryszard Wąsik

Religia
mgr Michał Kaczówka

Przedmioty ekonomiczne
mgr Agnieszka Szczepanik

Przedmioty hotelarskie
mgr Agnieszka Szczepanik
mgr Marta Śnieżek
mgr Elżbieta Beska

Pedagog szkolny
mgr Izabela Kurowska

Biblioteka szkolna
mgr Mariola Śnieżek