Plan lekcji oddziału - 4TIH
4TIH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka AB Sala 38 j.niemiecki MK Sala 43 j.angielski AK Sala 35 r_informat.-1/2 AS Sala 37
r_angielski-2/2 AK Sala 35
matematyka AB Sala 38
2 8:50- 9:35 matematyka AB Sala 38 j.niemiecki MK Sala 43 j.angielski AK Sala 35 r_informat.-1/2 AS Sala 37
r_angielski-2/2 AK Sala 35
r_informat.-1/2 AS Sala 37
r_geografia-2/2 EB Sala 43
3 9:45-10:30 j.polski MN Sala 36 zaj. wych. MN Sala 36 u_hist.i sp. BG Sala 49 religia KC Sala 43 r_informat.-1/2 AS Sala 37
r_geografia-2/2 EB Sala 43
4 10:35-11:20 j.polski MN Sala 36 wf DJ sala gimnastyczna 1 u_hist.i sp. BG Sala 49 religia KC Sala 43 r_informat.-1/2 AS Sala 37
r_geografia-2/2 EB Sala 43
5 11:40-12:25 j.niemiecki MK Sala 46 wf DJ sala gimnastyczna 1 j.polski MN Sala 36 j.polski MN Sala 36 matematyka AB Sala 38
6 12:30-13:15 r_informat.-1/2 AS Sala 37 wf DJ sala gimnastyczna 1 r_matematyka-1/2 AB Sala 38
r_geografia-2/2 EB Sala 46
j.polski MN Sala 36 j.angielski AK Sala 35
7 13:20-14:05     r_matematyka-1/2 AB Sala 38
r_geografia-2/2 EB Sala 46
matematyka AB Sala 38 j.angielski AK Sala 35
8 14:10-14:55     r_geografia-2/2 EB Sala 46 r_matematyka-1/2 AB Sala 38  
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum
Plan lekcji oddziału - 31ZW
31ZW
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       j.angielski JM Sala 39 zaj. wych. EB Sala 43
2 8:50- 9:35       z_angielski JM Sala 39 j.polski MN Sala 36
3 9:45-10:30       wf DJ sala gimnastyczna 1 matematyka AB Sala 38
4 10:35-11:20       wf DJ Sala gimnastyczna 2 wf DJ sala gimnastyczna 1
5 11:40-12:25       religia KC Sala 43  
6 12:30-13:15       religia KC Sala 43  
7 13:20-14:05       wos BG Sala 49  
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum
Plan lekcji oddziału - 3TIH
3TIH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 JM Sala 39
pr.inf.w ho.-2/2 SZ Sala 44
j.angielski-1/2 JM Sala 39
usł.dod.-2/2 SZ Sala 48
p.baz.dan.-1/2 PG Sala 37 r_geografia-2/2 EB Sala 46 pr.ob.kon.-2/2 Sala 47
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 JM Sala 39
pod.dzia.go.-2/2 SZ Sala 48
j.an.zaw.-1/2 JM Sala 39
usł.dod.-2/2 SZ Sala 48
p.baz.dan.-1/2 PG Sala 37
j.angielski-2/2 JM Sala 39
r_geografia-2/2 EB Sala 46 pr.ob.kon.-2/2 Sala 47
3 9:45-10:30 religia KC Sala 49 r_matematyka-1/2 AB Sala 38
j.angielski-2/2 JM Sala 39
j.polski MN Sala 36 wi.i ap.kom.-1/2 AS Sala 37
pr.hot.-2/2 Sala 48
dz.g-1/2 SZ Sala 48
pr.ob.kon.-2/2 Sala 47
4 10:35-11:20 s.baz.dan.-1/2 AS Sala 37
r_angielski-2/2 JM Sala 39
r_matematyka-1/2 AB Sala 38
j.angielski-2/2 JM Sala 39
j.polski MN Sala 36 wi.i ap.kom.-1/2 AS Sala 37
pr.hot.-2/2 Sala 48
dz.g-1/2 SZ Sala 48
j..zaw.-2/2 MK Sala 46
5 11:40-12:25 s.baz.dan.-1/2 AS Sala 37
r_angielski-2/2 JM Sala 39
p.ap.int.-1/2 AS Sala 37
j.niemiecki-2/2 MK Sala 43
matematyka AB Sala 38 u_hist.i sp. BG Sala 49 j.polski MN Sala 36
6 12:30-13:15 zaj. wych. PG Sala 36 p.ap.int.-1/2 AS Sala 37
pod.dzia.go.-2/2 SZ Sala 47
p.sieci kom.-1/2 JB Sala 44
org.pr.dzi.c-2/2 SZ Sala 48
u_hist.i sp. BG Sala 49 matematyka AB Sala 38
7 13:20-14:05 wf MG sala gimnastyczna 1 r_informat.-1/2 AS Sala 37
pod.dzia.go.-2/2 SZ Sala 47
p.sy.op.-1/2 JB Sala 44
org.pr.dzi.c-2/2 SZ Sala 48
wf MG sala gimnastyczna 1 matematyka AB Sala 38
8 14:10-14:55 wf MG sala gimnastyczna 1 r_informat.-1/2 AS Sala 37 p.sieci kom.-1/2 JB Sala 44 religia KC Sala 43 j.niemiecki-1/2 MK Sala 46
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum
Plan lekcji oddziału - 2TIH 21 TIH
2TIH 21 TIH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 sy.oper.-1/2 RW Sala 33
p w dz.s.pi.-2/2 Sala 47
  kultura MN Sala 36   j.niemiecki-1/2 MK Sala 46
pod.hot.-2/2 SZ Sala 48
2 8:50- 9:35 p.sy.op.-1/2 RW Sala 33
p w dz.s.pi.-2/2 Sala 47
pr.ob.kon.-2/2 Sala 47 historia MN Sala 36 religia KC Sala 43 j.niemiecki-1/2 MK Sala 46
pr.hot.-2/2 SZ Sala 48
3 9:45-10:30 zaj. wych. MK Sala 46 r_informat.-1/2 AS Sala 37
pr.ob.kon.-2/2 Sala 47
przedsięb. SZ Sala 47 wos BG Sala 49 j.polski MN Sala 36
4 10:35-11:20 matematyka AB Sala 38 r_informat.-1/2 AS Sala 37
pr.ob.kon.-2/2 Sala 47
r_matematyka-1/2 AB Sala 38
or.p.w h.-2/2 SZ Sala 47
matematyka AB Sala 38 j.polski MN Sala 36
5 11:40-12:25 religia KC Sala 49 j.angielski-1/2 JM Sala 39
r_geografia-2/2 EB Sala 46
si.kom.-1/2 JB Sala 44
or.p.w h.-2/2 SZ Sala 47
wf MG sala gimnastyczna 1 s.baz.dan.-1/2 AS Sala 37
r_angielski-2/2 JM Sala 39
6 12:30-13:15 r_matematyka-1/2 AB Sala 38
j.angielski-2/2 JM Sala 39
j.angielski-1/2 JM Sala 39
r_geografia-2/2 EB Sala 46
wf MG sala gimnastyczna 1 wf MG sala gimnastyczna 1 p.sieci kom.-1/2 JB Sala 44
r_angielski-2/2 JM Sala 39
7 13:20-14:05 urz.te.kom.-1/2 PG Sala 33
j.angielski-2/2 JM Sala 39
  j.polski MN Sala 36 j.niemiecki-2/2 MK Sala 46 p.sieci kom.-1/2 JB Sala 44
8 14:10-14:55 p.urz.te.ko.-1/2 PG Sala 33     j.niemiecki-2/2 MK Sala 46 si.kom.-1/2 JB Sala 44
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum
Plan lekcji oddziału - 2ZW
2ZW
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       j.polski NO Sala 36 historia MN Sala 36
2 8:50- 9:35       j.polski NO Sala 36 z_angielski JM Sala 39
3 9:45-10:30       przedsięb. SZ Sala 47 religia KC Sala 49
4 10:35-11:20       przedsięb. SZ Sala 47 religia KC Sala 49
5 11:40-12:25       matematyka AB Sala 38 zaj. wych. EB Sala 43
6 12:30-13:15       j.angielski JM Sala 39 wf DJ sala gimnastyczna 1
7 13:20-14:05       j.angielski JM Sala 39 wf DJ sala gimnastyczna 1
8 14:10-14:55         wf DJ sala gimnastyczna 1
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum
Plan lekcji oddziału - 21SB 21 SB
21SB 21 SB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski AK Sala 35 historia MN Sala 36      
2 8:50- 9:35 j.angielski AK Sala 35 wf DJ sala gimnastyczna 1      
3 9:45-10:30 fizyka AS Sala 43 wf DJ sala gimnastyczna 1      
4 10:35-11:20 wf DJ sala gimnastyczna 1 geografia EB Sala 46      
5 11:40-12:25 matematyka AB Sala 38 j.polski MN Sala 36      
6 12:30-13:15 religia KC Sala 49 j.polski MN Sala 36      
7 13:20-14:05 religia KC Sala 49 matematyka AB Sala 38      
8 14:10-14:55 zaj. wych. AB Sala 38 kierunkoweKN SZ Sala 47      
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum
Plan lekcji oddziału - 21TI
21TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fizyka AS Sala 43 chemia Sala 47 matematyka AB Sala 38 religia KC Sala 33 z.rozw.kreat AS Sala 37
2 8:50- 9:35 zaj. wych. AS Sala 43 geografia EB Sala 46 matematyka AB Sala 38 biologia Sala 47 religia KC Sala 49
3 9:45-10:30 p.sy.op. RW Sala 33 p.urz.pery. PG Sala 33 pod.inf. PG Sala 37 r_matematyka AB Sala 38 j.angielski JM Sala 39
4 10:35-11:20 p.sy.op. RW Sala 33 p.urz.pery. PG Sala 33 informatyka PG Sala 37 wf MG sala gimnastyczna 1 j.angielski JM Sala 39
5 11:40-12:25 j.polski NO Sala 35 przedsięb. SZ Sala 47 p.na.sp.kom. PG Sala 33 przyg.kom. PG Sala 37 j.niemiecki MK Sala 46
6 12:30-13:15 j.polski NO Sala 35 j.polski NO Sala 35 p.na.sp.kom. PG Sala 33 przyg.kom. PG Sala 37 j.niemiecki MK Sala 46
7 13:20-14:05 mon.i.ek.s.k JB Sala 44 historia MN Sala 36 wf MG sala gimnastyczna 1   pr.st.int. AS Sala 37
8 14:10-14:55 mon.i.ek.s.k JB Sala 44 historia MN Sala 36 wf MG sala gimnastyczna 1   pr.st.int. AS Sala 37
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum
Plan lekcji oddziału - 11BS
11BS
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia KC Sala 49 wf DJ sala gimnastyczna 1 przedsięb. SZ Sala 47    
2 8:50- 9:35 religia KC Sala 49 j.polski MN Sala 36 e_dla_bezp BG Sala 49    
3 9:45-10:30 matematyka AB Sala 38 geografia EB Sala 46 j.angielski AK Sala 35    
4 10:35-11:20 przedsięb. SZ Sala 48 historia MN Sala 36 j.angielski AK Sala 35    
5 11:40-12:25 wf DJ sala gimnastyczna 1 matematyka AB Sala 38 zaj. wych. DJ Sala 35    
6 12:30-13:15 wf DJ sala gimnastyczna 1   j.polski MN Sala 36    
7 13:20-14:05 informatyka AB Sala 37   fizyka AS Sala 43    
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum
Plan lekcji oddziału - 1TIH 11TIH
1TIH 11TIH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-2/2 MK Sala 46 p.urz.pery.-1/2 PG Sala 37 e_dla_bezp BG Sala 49 bhp-2/2 BG Sala 49 religia KC Sala 49
2 8:50- 9:35 j.niemiecki-2/2 MK Sala 46 eksp.urz.si.-1/2 PG Sala 37 zaj. wych. SZ Sala 47 bhp-1/2 BG Sala 49
wf-2/2 DJ sala gimnastyczna 1
wf-1/2 DJ sala gimnastyczna 1
informatyka-2/2 AB Sala 44
3 9:45-10:30 p.na.sp.kom.-1/2 PG Sala 44
ob.kons.-2/2 Sala 47
j.niemiecki-1/2 MK Sala 43
pr.hot.-2/2 SZ Sala 48
j.angielski-1/2 JM Sala 39
wf-2/2 DJ sala gimnastyczna 1
p.urz.pery.-1/2 PG Sala 33
j.angielski-2/2 JM Sala 39
wf-1/2 DJ sala gimnastyczna 1
j..zaw.-2/2 MK Sala 46
4 10:35-11:20 p.na.sp.kom.-1/2 PG Sala 44
or.p.w h.-2/2 Sala 47
j.niemiecki-1/2 MK Sala 43
pr.hot.-2/2 SZ Sala 48
j.angielski-1/2 JM Sala 39
wf-2/2 DJ sala gimnastyczna 1
eksp.urz.si.-1/2 PG Sala 33
j.angielski-2/2 JM Sala 39
matematyka AB Sala 38
5 11:40-12:25 p.sy.op.-1/2 RW Sala 33
pod.hot.-2/2 SZ Sala 47
j.polski NO Sala 35 fizyka AS Sala 43 chemia Sala 47 religia KC Sala 49
6 12:30-13:15 p.sy.op.-1/2 RW Sala 33
pod.hot.-2/2 SZ Sala 47
matematyka AB Sala 38 informatyka-1/2 AS Sala 37
pr.ob.kon.-2/2 Sala 47
biologia Sala 47 historia MN Sala 36
7 13:20-14:05 j.polski NO Sala 35 geografia EB Sala 46 wf-1/2 DJ Sala gimnastyczna 2
pr.ob.kon.-2/2 Sala 47
plastyka MN Sala 36 historia MN Sala 36
8 14:10-14:55 j.polski NO Sala 35 r_geografia-2/2 EB Sala 46 r_matematyka-1/2 AB Sala 38
pr.ob.kon.-2/2 Sala 47
   
9 15:00-15:45 mon.i.ek.s.k-1/2 PG Sala 44   mon.i.ek.s.k-1/2 PG Sala 44    
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum