Szkoła z pomysłem

3.png
Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
4.jpg
Projekt "Karta szkolna"
5.png
6.jpg
7.jpg
8.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Wymagane dokumenty 


 

Dokumenty wymagane od kandydatów

  • Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej na odpowiednim kwestionariuszu (wydruk podania - w przypadku naboru elektronicznego),
  • Oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył - w takim przypadku, przy potwierdzaniu podania - ich oryginały,
  • Dwie fotografie legitymacyjne,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej,
  • Wstępna umowa o praktyczną naukę zawodu zawarta z pracodawcą, który będzie kształcił młodocianego pracownika (do pobrania w sekretariacie szkoły)
  • Karta zdrowia
  • Ewentualne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego.
  • Jeśli starasz się o przyjęcie do szkoły branżowej nie zapomnij złożyć w szkole wstępne zaświadczenie o zatrudnieniu.