Szkoła z pomysłem

3.png
Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
4.jpg
Projekt "Karta szkolna"
5.png
6.jpg
7.jpg
8.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Technik hotelarstwa

 

W razie pytań lub niepewności skontaktuj się z nami 77-439-14-62.

TECHNIK HOTELARSTWA
zawód, który otwiera wiele drzwi

 • klasa po szkole podstawowej.


Co proponujemy?
- Zawód Technik hotelarstwa da Ci szerokie możliwości zatrudnienia w kraju jak i za granicą

 • Naukę na kierunku technik hotelarstwa w 5-letnim cyklu;
 • Realizację  rozszerzonego programu z języka angielskiego i geografii;
 • Naukę przedmiotów zawodowych w części praktycznej i teoretycznej;
 • Przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa oraz EUROPASS - suplement do dyplomu ( w języku polskim i angielskim) uprawniającym do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

 • Profesjonalne przygotowanie do matury

Jakie daje możliwości?

 • Zdobycia atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu;
 • Nabycia umiejętności na poziomie europejskim;
 • Zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
 • Poznania kultury i kuchni różnych narodów;
 • Udziału w olimpiadach branżowych;
 • Odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach hotelarskich na terenie polski;
 • Skorzystać z pomocy nauczycieli w przygotowaniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • Udział w wycieczkach zawodoznawczych;
 • Kontynuacji nauki w szkołach wyższych, pomaturalnych i policealnych;
 • Ciekawe perspektywy zatrudnienia w biurach  podróży, punktach informacji turystycznej, wydziałach promocji miasta;
 • Profesjonalnego prowadzenia własnego biznesu;