• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06
Ogłoszenie
Na naszą stronę został dodany certyfikat SSL. Jeżeli pojawi się jakikolwiek błąd prosimy o zgłasznie go wysyłając wiadomość na adres e-mail administratora: [email protected] Dziękujemy.

Plan pracy SU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH

ROK SZKOLNY 2017/2018

Główne cele działalności samorządu szkolnego:

- rozwój samodzielności i samorządności uczniów, przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania

- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły

- sprawowanie pieczy nad dyżurami poszczególnych klas

- dbanie o mienie szkolne, ład i bezpieczeństwo

- budowanie więzi pomiędzy uczniami poszczególnych klas

- przeciwdziałanie agresji i aktom wandalizmu

- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

- pomoc w realizacji Planu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły

- aktualizacja gazetki informacyjnej Samorządu Uczniowskiego (gablota obok Sali 33)

- organizacja szkolnych konkursów i akcji charytatywnych, zgodnie z opracowanym harmonogramem

- promowanie szacunku wobec tradycji i ceremoniału Zespołu Szkół.

 

Funkcje opiekunów Samorządu szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 sprawują: Joanna Barczewska i Jarosław Dutka.

 

Harmonogram pracy Samorządu Uczniowskiego

Miesiąc

Zadania

Fora realizacji

Osoby odpowiedzialne

IX

Organizacja pracy SU w 2017/2018, wybory do zarządu SU

- wybory do zarządu, powierzenie stanowisk

- ustalenie głównych zadań i kierunków działań na nowy rok szkolny

Opiekunowie i członkowie SU

 

Opracowanie Planu Pracy

- zapoznanie zarządu w propozycją planu pracy,

- opracowanie planu na 2016/2017

Opiekunowie i zarząd SU

 

Nawiązanie współpracy z samorządami klasowymi, aktualizacja regulaminu konkursu MASTER-CLASS (zał. nr 1)

- spotkanie z przedstawicielami samorządów klasowych, zapoznanie z Planem Pracy oraz przedstawienie harmonogramu dyżurów klasowych (MASTER-CLASS)

Zarząd SU i samorządy klasowe, wychowawcy klas

 

Pożegnanie lata – wycieczka integracyjna

- wycieczka jednodniowa (ankiety dla uczniów)

Opiekunowie i zarząd

 

Zbiórka środków na działalność SU

 

Zarząd SU

 

Rozpoczęcie kolejnej edycji akcji Wkręćmy się w pomaganie

- zbiórka nakrętek

Opiekunowie SU

 

Szkolny Dzień Chłopaka

- życzenia dla chłopców

Zarząd SU

X

Współorganizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej

- przygotowanie gazetki okolicznościowej i upominków dla nauczycieli i pracowników ZS

J.w.

 

Wieczór horrorów – integracja klas

- wspólne oglądanie wybranych horrorów, dekoracja szkoły, konkurs dla przebranych

Uczniowie i uczennice, opiekunowie, chętni nauczyciele

 

Kształtowanie postawy szacunku i pamięci o zmarłych – Święto Zmarłych

- wizyta delegacji uczniowskiej na głuchołaskim cmentarzu

Członkowie SU i ksiądz

XI

Udział w uroczystościach lokalnych związanych z obchodami Święta Niepodległości

- udział w gminnych uroczystościach

Delegacja uczniów

 

Wieczór andrzejkowy

- wg pomysłów SU

SU

XII

Organizacja szkolnych Mikołajek

- wg pomysłów SU

SU

 

Udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka

- przygotowanie przez każda z klas paczki świątecznej

Wychowawcy klas

 

Świąteczny wystrój szkoły

- udekorowanie korytarzy szkolnych, choinka, gazetki

Członkowie SU, klasa dyżurująca

I

Podsumowanie I części konkursu MASTER-CLASS

- gazetka z bieżąca punktacją

SU

 

CRAZY NIGHT

- impreza feryjna, walka o Puchar DANCE &SPORT

SU

II

Fotograficzny Konkurs Walentynkowy

- wg pomysłu SU

SU

 

 

 

 

III

Szkolny Dzień Kobiet

- życzenia dla Pań ZS

Członkowie SU

 

Pierwszy dzień Wiosny

- wg pomysłów SU

SU

 

 

 

 

IV

Dekoracja wielkanocna

- gazetki, korytarz

SU

 

 

 

 

V

Udział w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja

- delegacja SU

SU

 

 

 

 

VI

Podsumowanie szkolnego konkursu MASTER-CLASS

- przedstawienie klasyfikacji punktowej, nagrodzenie zwycięskiej klasy

Opiekunowie i zarząd SU

 

Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy SU

- podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2016/2017, wnioski do dalszej pracy

Opiekunowie i zarząd SU

 

 

 

 

 

 

Zał. 1 Szkolny konkurs MASTER-CLASS

- Konkurs trwa od października 2017  do czerwca 2018 r.

- Uczniowie i uczennice poszczególnych klas pełnią dyżury na korytarzach szkolnych oraz dbają o estetyczny wygląd szkoły.

- Zarząd SU ocenia działania klasy dyżurującej, zgodnie z opracowana punktacją.

- Zwycięska klasa otrzymuje nagrodę w czerwcu 2018 r. -  bon na klasowe wyjście

 

I. Obowiązki klasy dyżurującej

1. Poinformowanie w dniu rozpoczęcia dyżuru społeczności szkolnej, za pośrednictwem radiowęzła szkolnego lub plakatu, o rozpoczęciu dyżuru przez dana klasę.

2. Dbanie o estetyczny wygląd gazetek (przy wejściu i na wieży) i dekoracji szkolnych.

3. Przedstawienie krótkiego sprawozdania zarządowi SU i opiekunowi po zakończeniu dyżuru.

II. Prawa klasy dyżurującej

 1. Klasa dyżurująca ma prawo domagania się od uczniów przestrzegania przez nich Statutu Szkoły oraz zgłaszania wychowawcy wszystkich przypadków jego łamania
 2. Zgłaszania zarządowi SU wszelkich pomysłów i aktywności, opracowanie z zarządem i opiekunem planu ich wdrażania

III. Ocena dyżuru

 1. Oficjalne rozpoczęcie dyżuru (0-2 p.)
 2. Aktualizacja gazetek szkolnych (2 p. za każdą wykonaną gazetkę, parter, wieża)
 3. Sprawozdanie z pełnionego dyżuru (0-2 p.)
 4. Wszelkie dodatkowe inicjatywy podejmowane dla zwiększenia efektywności dyżuru, np.  apele szkolne, konkursy, itp. (3 p)
 5. Stosowanie elementów wyróżniających klasę dyżurujących spośród społeczności szkolnej, np. identyfikatory (3 p)
 6. Współpraca z zarządem SU w organizacji innych imprez, niż apele i konkursy, np. Szlachetna paczka
 • Powered by Joomla!速
  Joomla template by ByJoomla.com.