Szkoła z pomysłem

3.png
Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
4.jpg
5.png
6.jpg
7.jpg
8.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Rok szkolny 2020/21

Featured

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Informujemy, że zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową a nie ma ukończonych 15 lat, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna: art. 191 § 2 Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162).

Featured

Harmonogram sesji poprawkowej i maturalnej

Harmonogram sesji poprawkowej i maturalnej 

26.08.2021-godzina 9.00-język angielski 

Komisja: przewodniczący :mgr M. Śnieżek 

Egzaminator-mgr J. Marcinkowski 

Członek : mgr M.Kubowicz 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

26.08.2021-godzina9.00-język niemiecki 

Komisja: przewodniczący :mgr M. Śnieżek 

Egzaminator- mgr M.Kubowicz 

Członek :mgr J. Marcinkowski 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

26.08.2021-godzina9.00-matematyka 

Komisja: przewodniczący: mgr  M .Grubiak 

Egzaminator :mgr A. Brych 

Członek: mgr A. Sadlej 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

27.08.2021-godzina 9.00-język angielski zawodowy 

Komisja: przewodniczący :mgr M. Śnieżek 

Egzaminator-mgr J. Marcinkowski 

Członek : mgr M.Kubowicz 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

27.08.2021-godzina9.00-język niemiecki zawodowy 

Komisja: przewodniczący :mgr M. Śnieżek 

Egzaminator- mgr M.Kubowicz 

Członek :mgr J. Marcinkowski 

Egzamin maturalny sesja poprawkowa 

24.08.2021-godzina 9.00-matematyka(6), język polski(2) 

Komisja: 

 przewodniczący :mgr I.Kurowska 

Członek :mgr R.Wąsik SP3 

24.08.2021-godzina 9.00-język angielski(2 ) 

Komisja: 

 przewodniczący :mgr E.Beska 

Członek :mgr M.Grubiak-SP2 

 

 

 

 

 

 

Featured

Wakacje!!!

Featured

Wakacyjna geofotka

Zapraszam, do udziału w wakacyjnym konkursie. .Autorskie prace wraz z opisem można składać do 9 września w sekretariacie szkoły.

Regulamin konkursu:

Featured

Narodowy program szczepień

Szanowni Państwo
w związku z prowadzonymi przez Kuratorium Oświaty w Opolu działaniami informacyjnymi dotyczącymi Narodowego Programu Szczepień oraz informowaniem o wykonywaniu szczepień przeciwko COVID-19 dla uczniów lub szkolnych grup zorganizowanych, zapraszamy rodziców  do udziału w  konferencji  Opolskiego Kuratora Oświaty, zaplanowanej na dzień 22.06.2021 r. o godz. 17.00 , z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego, na temat programu szczepień nastolatków.

link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2ODFmMWItZTczOS00ZWZhLWExNjMtOWQ3OGMxYWU1MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215c96fbb-a7d3-4d5f-9f38-67ccbedad6ba%22%2c%22Oid%22%3a%2247a4b337-f8d4-47d8-835c-b90c5d25d58c%22%7d

W imieniu Opolskiego Kuratora Oświaty serdecznie zapraszam.