Szkoła z pomysłem

Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
Projekt "Karta szkolna"
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Szanowni Rodzice i  Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – w dniach od  25 marca 2020 r. do 10 kwietnia będzie prowadzone kształcenie na odległość .
Czas, w którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do poniższych informacji.

Podstawowym narzędziem komunikacji  nauczycieli z uczniami, rodzicami jest w tym okresie dziennik elektroniczny.

Każdego dnia poprzez e- dziennik UONET +  do uczniów będą przesyłane wiadomości
z poszczególnych przedmiotów według planu lekcji.

W ten sposób będą realizowane  treści z podstawy programowej.

Uczeń ma obowiązek  codziennie zalogować się na konto ucznia w dzienniku,
przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać polecenia.  

W przypadku pytań, wątpliwości, niezrozumienia polecenia itp., prosimy kontaktować się za pośrednictwem-  dziennika z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach konsultacji.

Ważne jest odpowiednie zaplanowanie pracy tak,  aby systematycznie i terminowo realizować swoje zadania i obowiązki. Liczymy na Wasze odpowiedzialne zachowanie i zobowiązujemy do nauki.

 Od 25 marca postępy  ucznia w nauce, tj. ocenianie bieżące  będzie umieszczone w
 e- dzienniku. Kształcenie na odległość daje możliwość oceniania i klasyfikowania ucznia.

Pracując z komputerem starajmy się zachować podstawowe zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu:  korzystaniu z wiarygodnych źródeł informacji, ochronie swojej prywatność w sieci, zabezpieczeniu haseł dostępu, zainstalowaniu programu antywirusowego oraz stosowaniu
i aktualizacji już dostępnych oprogramowań.

O wszelkich zmianach związanych z  kształceniem na odległość  będziemy Państwa na bieżąco informować.

Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchołazach                        

Marzena Grubiak

Uwaga Pracodawcy!!!

Uwaga Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników!
Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia

Koronawirus a praktyki!!!

Na czas odwołania lekcji uczniowie szkoły branżowej odbywają zajęcia praktyczne.
Kursy zostają zawieszone na okres dwóch tygodni.
Prosimy śledzić bieżące informacje.

Uwaga!!!

W związku z zawieszeniem zajęć, zgodnie z komunikatem premiera RP, Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchołazach informuje, że zajęcia zostają odwołane od 16 do 25 marca. W czwartek i piątek, tj. 12-13 marca szkoła zapewnia opiekę nad młodzieżą.
W kolejnych dniach nauczyciele będą przesyłać przez dziennik elektroniczny materiały do samodzielnej pracy w domu.
Wszystkie bieżące informacje będziemy przekazywać na stronie szkoły, FB oraz przez dziennik elektroniczny.
Prosimy stosować się do wydanych zaleceń.

Dyrektor ZS w Głuchołazach