Pielgrzymka

11 kwietnia, tegoroczni maturzyści naszej szkoły pod opieką Pani Marty Śnieżek i ks. Mariusza, pielgrzymowali na Górę św. Anny oraz Leśnicy wypraszając Dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych i zawodowych. Program pielgrzymki zawierał: zwiedzanie klasztoru Sióstr Służebniczek w Leśnicy, Eucharystię, zwiedzanie klasztoru Ojców Franciszkanów, ołtarza papieskiego.