Bohaterka

"Mieszkanki Burgrabic w powiecie nyskim, siostry Kamila i Martyna Ponikiewskie, uratowały życie swojej sąsiadce. Prowadziły skuteczną resuscytację kobiety do przyjazdu pogotowia. Dziewczęta są uczennicami trzecich klas w nyskim „Rolniku” i Zespole Szkół w Głuchołazach. Pracują społecznie jako wolontariuszki w nyskim oddziale Maltańskiej Służby Medycznej.

- Nasza mama wróciła z pracy i zaalarmowała, że pod lasem leży nasza sąsiadka i chyba umiera. Nie zastanawiając się, rzuciłyśmy wszystko i pobiegłyśmy – mówi Kamila.


Ponieważ siostry są wolontariuszkami Maltańskiej Służby Medycznej w Nysie, miały w domu niezbędny zestaw do udzielania pierwszej pomocy. Odwróciły kobietę leżącą twarzą do ziemi, zobaczyły, że jest sina, nie oddycha i prawdopodobnie ma udar, więc rozpoczęły resuscytację, która trwała ok. 25 minut, czyli do przyjazdu pogotowia. Wcześniej na miejscu zjawili się strażacy, którzy udostępnili dodatkowy sprzęt do pomocy w akcji ratunkowej. Potem pacjentkę przejęło pogotowie ratunkowe.

Bliźniaczki powiedziały Radiu Opole, że nie po raz pierwszy udzieliły komuś pierwszej pomocy, ale dotychczas nie były to interwencje ratujące życie. Swoje umiejętności zawdzięczają nauczycielom przysposobienia obronnego i kursom organizowanym przez nyskich Maltańczyków.

Kamila i Martyna właśnie w tym tygodniu uczestniczą w kursie instruktorskim pierwszego stopnia, organizowanym w „Rolniku” przez nyską Maltańską Służbę Medyczną, dzięki czemu będą mogły same prowadzić zajęcia z zasad ratowania życia. "

O bohaterskich dokonaniach uczennicy naszej szkoły mogliśmy przeczytać w artykule, który pojawił  się na stronie Radia Opole.

Kamila Ponikiewska jest uczennicą klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego  w Zespole Szkół w Głuchołazach. Jest osobą bardzo zaangażowana w życie szkoły, klasy jak i środowiska lokalnego. Czynnie działa w samorządzie szkolnym, włączając się we wszystkie działania  podejmowane w szkole, bardzo często jest inicjatorem akcji. Kamila jest osobą wrażliwą, angażuje się w akcje charytatywne, działa w wolontariacie, pogłębia swoją wiedzę w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Corocznie bierze udział w szkolnej akcji czytania dzieciom w głuchołaskich przedszkolach, świetlicach, włącza się w organizację szlachetnej paczki, malej gwiazdki czy akcje pomocy dla zwierząt. Kamila działa w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Maltańskiej Służbie Medycznej. Jest bardzo dobrą uczennicą -średnia ocen za rok szkolny 2014/15- 5,0, osiąga sukcesy w dziedzinie lekkoatletyki, otrzymuje stypendium Premiera Rady Ministrów. Sumiennie wypełnia swoje obowiązki, często podejmując się nowych. Jest miła, koleżeńska, zawsze służy pomocą, mimo wielu zajęć ciągle podejmuje się nowych zadań, pogłębia swoją wiedzę na zajęciach dodatkowych w szkole i poza nią.

Jesteśmy dumni z Kamili-nauczyciele i dyrektor ZS -gratulujemy postawy !!!!

Źródło: http://radio.opole.pl/100,142147,blizniaczki-z-burgrabic-kamila-i-martyna-uratowa