Sukces Zespołu Szkół w Głuchołazach

Sukcesem Zespołu Szkół w Głuchołazach jest niewątpliwie 21 miejsce  w rankingu ponad stu szkół województwa polskiego. Przy ocenie brano pod uwagę dane ze źródeł zewnętrznych, które dotyczyły: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matur z przedmiotów obowiązkowych, wyników matur z przedmiotów dodatkowych oraz wyników z egzaminu zawodowego. Taki rezultat szkoła zawdzięcza zarówno wytężonej pracy nauczycieli jak i uczniów. Tak trzymać!