Udział uczennic klasy 1ti w konkursie poezji anglojęzycznej

W dniu 18-12-2015 po raz kolejny wzięliśmy udział – i odnieśliśmy sukces! – w corocznym konkursie poezji anglojęzycznej The World Though the English Language Poetry  w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych („Rolnik”) w Nysie.


Sukces zawdzięczamy Sylwii Cięciel i Kseni Rutowicz, które pod kierunkiem p.Jacka Marcinkowskiego przygotowały dwa wiersze, a ponadto wykonały do nich prezentacje multimedialne (noblesse oblige: są przecież uczennicami 1 klasy technikum informatycznego).

W toku zawziętej rywalizacji w grupie 10 uczniów ze szkół średnich Sylwia zajęła 2.miejsce, rapując (tak, tak!) wiersz L. J. Bates’a „Good Bye, Old Glory”, a Ksenia zdobyła 3. miejsce, recytując wiersz O. W. Holmes’a  „One Country”. Gratulujemy i dziękujemy obu uczennicom za ich zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły!