Egzaminy poprawkowe

Egzaminy w sesji poprawkowej

Matematyka:29.08.2022 godzina 9.00:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Witryny i aplikacje komputerowe:30.08.2022- godzina 9.00:
……………………………………………………………………………………………………………………
Historia: 30.08.2022- godzina 9.00:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej
-23.08.2022-godzina 9.00
Komisja:
Przewodniczący: mgr I.Kurowska
Członek: mgr R.Wąsik(SP3)