Harmonogram sesji poprawkowej i maturalnej

Harmonogram sesji poprawkowej i maturalnej 

26.08.2021-godzina 9.00-język angielski 

Komisja: przewodniczący :mgr M. Śnieżek 

Egzaminator-mgr J. Marcinkowski 

Członek : mgr M.Kubowicz 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

26.08.2021-godzina9.00-język niemiecki 

Komisja: przewodniczący :mgr M. Śnieżek 

Egzaminator- mgr M.Kubowicz 

Członek :mgr J. Marcinkowski 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

26.08.2021-godzina9.00-matematyka 

Komisja: przewodniczący: mgr  M .Grubiak 

Egzaminator :mgr A. Brych 

Członek: mgr A. Sadlej 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

27.08.2021-godzina 9.00-język angielski zawodowy 

Komisja: przewodniczący :mgr M. Śnieżek 

Egzaminator-mgr J. Marcinkowski 

Członek : mgr M.Kubowicz 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

27.08.2021-godzina9.00-język niemiecki zawodowy 

Komisja: przewodniczący :mgr M. Śnieżek 

Egzaminator- mgr M.Kubowicz 

Członek :mgr J. Marcinkowski 

Egzamin maturalny sesja poprawkowa 

24.08.2021-godzina 9.00-matematyka(6), język polski(2) 

Komisja: 

 przewodniczący :mgr I.Kurowska 

Członek :mgr R.Wąsik SP3 

24.08.2021-godzina 9.00-język angielski(2 ) 

Komisja: 

 przewodniczący :mgr E.Beska 

Członek :mgr M.Grubiak-SP2