• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06

Karta szkolna


BEZPIECZNA SZKOŁA

NOWOCZESNA SZKOŁA

 Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Santander Bank Polska S.A.

 Cele projektu

 

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
 • Promocja nowoczesnej szkoły.
 • Edukacja ekonomiczna.
 • Wsparcie aktywnych szkół.

 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa  w placówkach edukacyjnych przez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren. Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. Karty wyprodukowane i dostarczone przez bank, służą jednocześnie jako identyfikator szkoły, gdyż widnieją  na nich elementy wyróżniające – zdjęcie, nazwa i logo szkoły.

 

Koszty

 

Zainstalowany w naszej szkole system kontrolowanego dostępu, został w całości sfinansowany przez Santander Bank Polska S.A. i przekazany na własność szkole. Bank pokrywa również koszty produkcji i dostarczenia    do szkoły kart dla kolejnych roczników uczniów klas pierwszych.

Jak to działa?

Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną, dostosowaną  do indywidualnego systemu zaprogramowanego dla danej szkoły. Taką kartę otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Każdorazowe wejście   i wyjście jest rejestrowane. Osoby nieposiadające kart (np. petenci, rodzice) wpuszczane są do szkoły przez jej pracowników (w ramach projektu w szkole zainstalowano też domofon).

W ramach wdrożonego systemu wydzielone zostały różne strefy kontrolowanego dostępu (sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie).

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest

Zespół Szkół w Głuchołazach

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Piotr Gach, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania jest

udostępnienie  strony internetowej

Podstawą przetwarzania jest

prawnie uzasadniony obowiązek wywiązania się z art.6 ust.1 lit c RODO

Odbiorcami danych osobowych są

organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,

Pana/ Pani dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,

Ma Pan/ Pani prawo do

dostępu do treści danych osobowych

sprostowania

ograniczenia przetwarzania

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)

wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych w celu udostępnienia strony internetowej jest dobrowolne.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko
w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą tylko w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie.
Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

KONKURS PLASTYCZNY-„Bajkowy but”

KONKURS PLASTYCZNY

„Bajkowy but”

I. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół w Głuchołazach

w Głuchołazach.

II. Siedziba Organizatora:

Zespół Szkół w Głuchołazach
ul. Kolonia Kaszubska
48-340 Głuchołazy
tel. 774391462

Koordynator konkursu – pani Izabela Kurowska, tel. 692005905

III. Cele konkursu:

poznanie technik konstruowania butów ,

rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej,

popularyzacja różnorodnych form plastycznych,

kształtowanie wyobraźni uczniów.

IV. Regulamin konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez uczestników, różnych kategorii

wiekowych, inspirowanego literaturą buta.

2. Tematem jest but postaci z bajki lub innego utworu literackiego.

3. Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria - uczniowie kl. 0 – III szkół podstawowych – postać z bajki,

II kategoria - uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych – postać z bajki lub literacka,

III kategoria – uczniowie kl. I - III gimnazjum – postać literacka,

IV kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - postać literacka,

V kategoria – prace zespołowe grup świetlicowych i kół teatralnych - postać literacka.

4. Indywidualnie lub zespołowo można złożyć 1 pracę.

5. Bajkowe buty mogą być wykonane techniką dowolną w formie

przestrzennej naturalnych rozmiarów.

6. Prace konkursowe powinny być opisane. Należy do wykonanej pracy dołączyć

metryczkę, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, wiek autora, klasę,

nr telefonu, adres, nazwę szkoły (instytucji), nazwisko nauczyciela lub instruktora.

7. Praca powinna łączyć różne techniki plastyczne i ciekawe materiały. Komisja

konkursowa weźmie pod uwagę pomysłowość, walory plastyczne oraz

samodzielność wykonania pracy.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas IV Festiwalu Teatrów Ulicznych w czerwcu 2018 r.

w sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie

http://zsglucholazy.pl

9. Prace należy nadsyłać do 27 kwietnia 2018 roku, na adres Zespołu Szkół lub złożyć

osobiście w sekretariacie szkoły.

10. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, spośród wszystkich

dostarczonych prac – bajkowych butów, wyłoni zwycięzców. Organizator

konkursu uhonoruje laureatów I, II i III miejsc w każdej kategorii nagrodami

rzeczowymi oraz dyplomami.

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące

w nim, zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu.

12. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

13. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji zdjęć prac konkursowych

na szkolnej stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Zaproszenie - Konkurs Plastyczny pt. "Bajkowy but"

Zespół Szkół w Głuchołazach,
organizator 4 Festiwalu Teatrów Ulicznych,
zaprasza uczniów szkół i placówek oświatowych
do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pt. „Bajkowy but”.
Termin składania prac - 27 kwietnia 2018 r.
Szczegółowe informacje w Regulamin konkursu.


Oferta edukacyjna

 • Powered by Joomla!速
  Joomla template by ByJoomla.com.