• slajd1
  • slajd02
  • 04
  • slajd3
  • 06

TERMINARZ REKRUTACJI

 

W terminie 28 maja – 22 czerwca 2018 r.

zaloguj się, wydrukuj wniosek  i zanieś do wybranej szkoły.

 

Rodzaj czynność

Termin podstawowy

Termin uzupełniający

 

Składanie wniosków przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego

 

28 maja-22 czerwca 2018 r.

 

do 16 lipca 2018 r.

 

Składanie przez absolwentów gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii za świadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów do wybranych szkół (potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)

 

22 czerwca.- 26 czerwca 2018 r.

 

______________

 

Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o którym mowa w art.201 ust.7 ustawy

 

22 czerwca.- 26 czerwca 2018 r.

 

 

17 lipca – 31 lipca

2018 r.

 

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,

 

 

11 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

 

 

1 sierpnia 2018r.

do godz. 12.00.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zaklasyfikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole.

 

    11-12 lipca 2018 r.

 

do 24 sierpnia 2018r.

 

Rodzice kandydatów lub kandydaci pełnoletni potwierdzają  wolę przyjęcia w postaci  przedłożenia  oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów.

 

11-13 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

 

 

24-28 sierpnia 2018r.

 

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej

wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

16 lipca 2018 r. do godz. 14.00

28 sierpnia 2018r. godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

16 lipca 2018 r. do godz. 15.00

28 sierpnia 2018r. godz. 15.00

  • Powered by Joomla!速
    Joomla template by ByJoomla.com.