• slajd1
  • slajd02
  • 04
  • slajd3
  • 06

TECHNIK INFORMATYK

W terminie 28 maja – 22 czerwca 2018 r.

zaloguj się na stronie:

https://nabor.pcss.pl/nysa/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

wydrukuj wniosek  i zanieś do wybranej szkoły.


TECHNIK INFORMATYK

Informatyzacja obejmuje dzisiaj prawie każdy obszar życia człowieka, dlatego zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie IT jest dzisiaj ogromne. Standardem już większego przedsiębiorstwa lub firmy jest zatrudnienie informatyka. Uzyskanie tytułu technika informatyka umożliwia również zatrudnienie w innych branżach.

Co proponujemy?

- naukę w czteroletnim cyklu na kierunku informatyka zakończona maturą

- realizację rozszerzonego programu z matematyki i informatyki, naukę języka obcego zawodowego

- naukę przedmiotów informatycznych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach

- przygotowanie do egzaminów zawodowych

- możliwość uczestniczenia w Akademii CISCO

- wyjazdy na dni otwarte uczelni i targi branżowe

- udział w programach, projektach i konkursach informatycznych

- rzetelne przygotowanie do matury

Czego uczymy?

- montowania stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych

- wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej

- posługiwania się różnymi systemami operacyjnymi

- posługiwania się programami narzędziowymi i użytkowymi

-tworzenia stron internetowych

-edycji grafiki komputerowej

- projektować i wykonywać lokalną siec komputerową

- konfigurować urządzenia sieciowe, w tym urządzenia sieciowe CISCO

- administrować bazami danych i posługiwać się językami SQL

- różnych języków programowania

- posługiwać się dokumentacja zawodową w języku polskim i angielskim

- w czasie nauki uczniowie odbywają ośmiotygodniową praktykę zawodową.

 

Co dalej? Absolwenci:

- mogą kontynuować naukę na krajowych i zagranicznych uczelniach

- mogą uzyskać atrakcyjny i dobrze płatny zawód z możliwością zatrudnienia w różnych branżach, nie tylko informatycznej

- są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

  • Powered by Joomla!®
    Joomla template by ByJoomla.com.