• slajd1
  • slajd02
  • 04
  • slajd3
  • 06

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

W terminie 28 maja – 22 czerwca 2018 r.

zaloguj się na stronie:

https://nabor.pcss.pl/nysa/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

wydrukuj wniosek  i zanieś do wybranej szkoły.

Klasa językowo – humanistyczna

Lubisz czytać, recytować, pisać, dyskutować, występować, mówić w językach obcych - dołącz do nas!
              
Klasa językowo - humanistyczna pomoże rozwinąć Twoje pasje polonistyczne, językowe, historyczne, dziennikarskie, artystyczne i pisarskie.    

Co proponuje?
Rozszerzenia przedmiotów:
- język polski,
- język angielski,
- historia.

Jakie daje możliwości?

- Poznasz literaturę i język ojczysty.
- Nauczysz się języków obcych: angielskiego, niemieckiego.
- Zgłębisz wiedzę historyczną.
- Możesz brać udział w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: edukacja medialna, język hiszpański, zespół redakcyjny gazetki szkolnej „Chrobry News”.
- Jeżeli masz talent literacki, udoskonalisz warsztat  pisarski.
- Przygotujesz się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, literackich i artystycznych.
- Pogłębisz umiejętności stosowania technologii  informacyjno – komunikacyjnej.
- Możesz angażować się w organizację różnych imprez kulturalnych np. warsztatów dziennikarskich, Festiwalu Teatrów Ulicznych.

W czym pomaga?
Pomaga - zdać na wysokim poziomie egzaminy maturalne,
- dostać się na wyższe uczelnie na kierunki humanistyczne takie np. jak: filologia angielska, filologia  polska, dziennikarstwo, socjologia, prawo. historia, administracja,
- porozumiewać  się w językach obcych.
-   współpracować z mediami,

 

Klasa geopolityczna

Interesujesz się współczesnym światem, rywalizacją mocarstw, konfliktami, ekonomią, demografią, kulturą - czeka na Ciebie pierwsza w Polsce klasa geopolityczna!  

Klasa zostanie objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Wydziału Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie!             

Co proponuje? 
Rozszerzenia przedmiotów: j. polski, j. angielski, wos.

Jakie daje możliwości?

Zdobędziesz wiedzę geopolityczną, umiejętności badawcze, analityczne.

Poznasz ciekawych ludzi podczas warsztatów, konferencji naukowych na terenie całej Polski,
Przygotujesz się do udziału w projektach, konkursach i olimpiadach geopolitycznych,


W czym pomaga?

Pomaga - zdać egzaminy maturalne,
- dostać się na wyższe uczelnie na kierunki takie np. jak: bezpieczeństwo narodowe, stosunki  międzynarodowe, politologia, europeistyka, prawo, administracja, dyplomacja, służby mundurowe.

  • Powered by Joomla!速
    Joomla template by ByJoomla.com.