• slajd1
  • slajd02
  • 04
  • slajd3
  • 06

Kadra ZS

 

Dyrektor -mgr Marzena Grubiak

Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Marta Śnieżek

 

Język polski       

    mgr Małgorzata Satora

    mgr Małgorzata Nastasowska

 

Język angielski

    mgr Jacek Marcinkowski

    mgr Małgorzata Nastasowska

Język niemiecki               

    mgr Monika Kubowicz

 

Język hiszpański           

    mgr Jarosław Worek


Historia  
             

    mgr Małgorzata Nastasowska

 

Historia i społeczeństwo              

    mgr Bogusław Grubiak


Geografia      
    

    mgr Elżbieta Beska

 

Biologia               

    mgr Marta Śnieżek

 

Chemia               

    mgr Marta Śnieżek

 

Matematyka    

        mgr Aleksandra Brych

      

 

Fizyka              

        mgr Agnieszka Sadlej

 

Wychowanie fizyczne             

        mgr Marzena Grubiak

        mgr Damian Jaworski

 

EDB oraz WOS             

        mgr Bogusław Grubiak

 

Przedmioty informatyczne   

        mgr Agnieszka Sadlej

        mgr Joanna Barczewska

        mgr Agnieszka Szczepanik

        mgr Piotr Gach

 

Religia            
        mgr Michał Kaczówka

 

Przedmioty ekonomiczne      

        mgr Agnieszka Szczepanik

Przedmioty hotelarskie   

        mgr Agnieszka Szczepanik

        mgr Marta Śnieżek

        mgr Elżbieta Beska

 

Pedagog szkolny        

        mgr Izabela Kurowska

 

Biblioteka szkolna      

        mgr Mariola Śnieżek

  • Powered by Joomla!速
    Joomla template by ByJoomla.com.