• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06

Informacje o szkole

W Skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży o 3-letnim okresie nauczania.
 • Szkoła Branżowa I stopnia- szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży o 3-letnim okresie nauczania.
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -szkoła 3-letnia.
 • Technikum - technik informatyk - czteroletnia szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży.
 • Technikum - technik hotelarstwa - czteroletnia szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży.
 • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego- szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży o 3-letnim okresie nauczania.

 

W roku szkolnym 2018/2019 nauczanie odbywa się w następujących typach szkół:

 

Technikum

 • Klasa 1TIH- technik informatyk/hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: informatyka i matematyka/geografia. Wychowawcą tej klasy jest mgr Piotr Gach.

 • Klasa 2TIH- technik informatyk/hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: informatyka i matematyka/geografia. Wychowawcą tej klasy jest mgr Małgorzata Nastasowska.

 • Klasa 3TIH- technik informatyk/hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: informatyka i matematyka/geografia. Wychowawcą tej klasy jest mgr Jacek Marcinkowski.

 • Klasa 4TI- technik informatyk - z rozszerzonymi przedmiotami:informatyka i matematyka. Wychowawcą tej klasy jest mgr Agnieszka Sadlej.

 • Klasa 4TH- technik hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: geografia. Wychowawcą tej klasy jest mgr Aleksandra Brych.


Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Klasa 3ZW - klasa wielozawodowa, 3- letnia. Wychowawcą klasy jest mgr Damian Jaworski.

Szkoła Branżowa I stopnia

 • Klasa 1Zw - klasa wielozawodowa, 3- letnia. Wychowawcą klasy jest mgr Małgorzata Satora.

 • Klasa 2Zw - klasa wielozawodowa, 3- letnia. Wychowawcą klasy jest mgr Elżbieta Beska.

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

 • Klasa 3A - wychowawcą klasy jest mgr Bogusław Grubiak.

 • Powered by Joomla!速
  Joomla template by ByJoomla.com.