• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 05

Informacje o szkole

W Skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży, o 3-letnim okresie nauczania.
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -szkoła 3-letnia
 • Technikum - technik informatyk - czteroletnia szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży
 • Technikum - technik hotelarstwa - czteroletnia szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży

 

W roku szkolnym 2016/2017 nauczanie odbywa się w następujących typach szkół:

 

Technikum

 • Klasa 2TI- technik informatyk - z rozszerzonymi przedmiotami:informatyka i matematyka. Wychowawcą tej klasy jest mgr Agnieszka Sadlej.

 • Klasa 2TH- technik hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: geografia. Wychowawcą tej klasy jest mgr Aleksandra Brych.

 • Klasa 3TIH- technik informatyk/hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: fizyka i matematyka/geografia. Wychowawcą tej klasy jest mgr Małgorzata Nastasowska.

 • Klasa 4TI - technik informatyk z rozszerzonymi przedmiotami:matematyka, fizyka. Wychowawcą tej klasy jest mgr Elżbieta Pyra.

 • Klasa 1TIH- technik informatyk/hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: informatyka i matematyka/geografia. Wychowawcą tej klasy jest mgr Jacek Marcinkowski.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Klasa 2Zw - klasa wielozawodowa, 3- letnia. Wychowawcą klasy jest mgr Małgorzata Satora .
 • Klasa 3ZW - klasa wielozawodowa, 3- letnia. Wychowawcą klasy jest mgr Agnieszka Szczepanik.
 • Klasa 1Zw - klasa wielozawodowa, 3- letnia. Wychowawcą klasy jest mgr Damian Jaworski.
Jesteś tutaj